آزمونهای فنی و حرفه ای

توضیحاتی در مورد آزمونهای فنی و حرفه ای رشته فناوری اطلاعات (کامپیوتر)

تمامی نتایج آزمونهای تئوری و عملی به کارآموزان اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیح : نتایج آزمون عملی خود را از آموزشگاه دریافت نمایید.

برای دریافت نتایج آزمون تئوری خود می توانید برروی دکمه زیر زده و در صفحه ای که باز میشود تاریخ آزمون خود را انتخاب کرده و مشخصات خود را وارد نمایید و نتیجه آزمون خود را مشاهده کنید.

با توجه به تغییرات آزمونهای فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۵ و آنلاین شدن آزمونها برای ثبت نام و اطلاع از تاریخ آزمونها با آموزشگاه در تماس باشید.

آزمونهای عملی معمولاً ۱ ماه بعد از امتحان کتبی برگزار میشود و تاریخ دقیق آن ۱ هفته قبل از امتحان از طریق آموزشگاه به کارآموزان اطلاع داده میشود

جهت استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای خود میتوانید بر روی دکمه زیر زده و مشخصات شخصی خود را وارد نمایید

آدرس و محل آزمونهای فنی و حرفه ای

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۵ شهید مروتی

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۴ شهید بهرامی