تقویم آموزشی

نام دورهروزهاي تشكيل كلاسساعتمدتشهريه 97با تخفيف ويژهتاريخ شروع دوره (حدوداً )
ICDL جامع شنبه – دوشنبه – چهارشنبه12 - 1040 ساعت5.620.000 ريال__________آذر ماه 97
ICDL جامع شنبه – دوشنبه – چهارشنبه19 - 1740 ساعت5.620.000 ريال__________آذر ماه 97
ICDL جامع يكشنبه – سه شنبه12 - 1040 ساعت5.620.000 ريال__________آذر ماه 97
ICDL جامع يكشنبه – سه شنبه19 - 1740 ساعت5.620.000 ريال__________آذر ماه 97
Photoshopهمه روزها صبح و بعد از ظهر5 جلسه خصوصی4.500.000 ريال__________آذر ماه 97
Illustratorهمه روزها صبح و بعد از ظهر5 جلسه خصوصی4.500.000 ريال__________آذر ماه 97
Indesignهمه روزها صبح و بعد از ظهر5 جلسه خصوصی4.500.000 ريال__________آذر ماه 97
Autocadهمه روزها صبح و بعد از ظهر5 جلسه خصوصی5.000.000 ريال__________آذر ماه 97
Revitهمه روزها صبح و بعد از ظهر20 ساعت خصوصی16.000.000 ريال__________آذر ماه 97
Corel Drawهمه روزها صبح و بعد از ظهر5 جلسه خصوصی4.500.000 ريال__________آذر ماه 97
3DMAX & V-Rayبه صورت خصوصي و نيمه خصوصيصبح و بعد از ظهر20 ساعت10.000.000 ريال__________آذر ماه 97
Web Designبه صورت خصوصي و نيمه خصوصيصبح و بعد از ظهر20 مقدماتي12.000.000 ريال__________آذر ماه 97
Wordpressبه صورت خصوصي و نيمه خصوصيصبح و بعد از ظهر5 جلسه خصوصی6.000.000 ريال__________آذر ماه 97
برنامه نویسی Cعمومي و خصوصيصبح و بعد از ظهر10 جلسه(20 ساعت)14.000.000 ريال__________آذر ماه 97
برنامه نویسی ++Cعمومي و خصوصيصبح و بعد از ظهر10 جلسه(20 ساعت)14.000.000 ريال__________آذر ماه 97
برنامه نویسی #Cعمومي و خصوصيصبح و بعد از ظهر10 جلسه(20 ساعت)14.000.000 ريال__________آذر ماه 97
برنامه نویسی Androidعمومي و خصوصيصبح و بعد از ظهر10 جلسه(20 ساعت)14.000.000 ريال__________آذر ماه 97
برنامه نویسی IOSعمومي و خصوصيصبح و بعد از ظهر10 جلسه(20 ساعت)14.000.000 ريال__________آذر ماه 97
کنترل پروژهعمومي و خصوصيصبح و بعد از ظهر10 ساعت5.000.000 ريال__________آذر ماه 97
تایپ تند فارسیعمومي و خصوصيصبح و بعد از ظهر4 جلسه1.000.000 ريال__________آذر ماه 97
تایپ تند انگلیسیعمومي و خصوصيصبح و بعد از ظهر4 جلسه1.000.000 ريال__________آذر ماه 97
کلاس خصوصیخصوصياز ساعتي 500.000 ريال __________آذر ماه 97

برای دریافت شهریه سال ۱۳۹۷ برروی لینک زیر کلیک نمایید

توجه: رشته مربوط به کامپیوتر بنام فن آوری اطلاعات ثبت شده است که از ردیف ۵۹۴ تا ۸۷۹ می باشد

شهریه سال ۱۳۹۷