آزمون فنی و حرفه ای

تمامی نتایج آزمونهای تئوری و عملی به صورت پیامک به شماره همراه کارآموزان فرستاده خواهد شد

برای دریافت نتایج آزمون تئوری خود می توانید برروی لینک زیر کلیک کرده و در صفحه ای که باز میشود بر روی تاریخ آزمون خود کلیک کرده و مشخصات خود را وارد نمایید و نتیجه آزمون خود را مشاهده کنید.

مشاهده نتایج آزمونهای تئوری

توضیح : نتایج آزمون عملی خود را از آموزشگاه دریافت نمایید ( از طریق پیامک برای هنرجویان فرستاده میشود )

برای ثبت نام در آزمونهای فنی و حرفه ای حداقل باید ۱ ماه قبل از هر آزمون ثبت نام خود را از طریق آموزشگاه انجام دهید.

با توجه به تغییرات آزمونهای فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۵ و آنلاین شدن آزمونها برای ثبت نام و اطلاع از تاریخ آزمونها با آموزشگاه در تماس باشید.
آزمونهای عملی معمولاً ۱ ماه بعد از امتحان کتبی برگزار میشود و تاریخ دقیق آن ۱ هفته قبل از امتحان از طریق آموزشگاه به کارآموزان اطلاع داده میشود

 

آدرس و محل آزمونهای فنی و حرفه ای

مرکز شماره ۳ و ۵

bahman SQR آزمون فني و حرفه اي

 

مرکز شماره ۴

moalem sqr1 آزمون فني و حرفه اي