تایپ تند

تایپ ۱۰ انگشتی مهارتی است که به شما امکان می دهد تا بدون نگاه کردن به کی برد، به سرعت تایپ نمایید.

در دنیای امروز، ارزش و اهمیت این مهارت اگر از نوشتن با خودکار بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.

و همیشه و همه جا کارایی دارد. این دوره برای کلیه افرادی که با کامپیوتر بصورت کاربردی یا حرفه ای کار میکنند، منشی ها، کارمندان اداری، جویندگان کار، مدیران و … ارائه می شود.

آموختن اصول تایپ کردن یکی از مهارت های پایه و با ارزش برای کار با کامپیوتر است. این مهارت تا آخر عمر در وقت و انرژی شما صرفه جویی می کند.

همچنان که کامپیوتر بیشتر در زندگی روزمره ما نفوذ می کند و هر روز از روز قبل کاربرد بیشتری پیدا می کند با آموختن روش صحیح تایپ کردن می توان مقدار زیادی از وقت و انرژی خود را صرفه جویی کرد.

و دیگر نیازی نخواهید داشت برای پیدا کردن کلید ها جستجو کنید. بعد از این که آموختید و بعد از این که تایپ کردن را آموختید می توانید بدون نگاه کردن به کی برد به راحتی تایپ کنید.