همین امروز می‌تونی کسب و کار خودت رو شروع کنی!

همین حالا ثبت‌نام کن!
ورود و ثبت نام

آزمون آنلاین ICDL1

آزمون به صورت چهار گزینه ای و بدون نمره منفی است و این آزمون براساس زمان است.

۰%
۱۹۸

ICDL1

آزمون چهار مهارت

۱ / ۴۰

کدام نوع داده زیر برای متن های طولانی استفاده می شود؟

۲ / ۴۰

برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟

۳ / ۴۰

کدام نوع رابطه در بین جداول اشتباه است؟

۴ / ۴۰

کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی است؟

۵ / ۴۰

جهت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات در مورد یک موضوع از کدام نرم افزار استفاده می شود؟

۶ / ۴۰

کدام مورد برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟

۷ / ۴۰

کلید میان بر وسط چین نمودن متن کدام است؟

۸ / ۴۰

هریک از خانه ها در صفحه کاری چه نام دارد؟

۹ / ۴۰

برای تنظیم میزان فرورفتگی از کدام گزینه استفاده می شود؟

۱۰ / ۴۰

کوچکترین جزء اطلاعاتی در پایگاه داده چه گفته می شود؟

۱۱ / ۴۰

برای تغییر رنگ قلم متن نوشته شده از ........ استفاده می شود

۱۲ / ۴۰

برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟

۱۳ / ۴۰

برای اضافه کردن توضیحات به یک سلول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

۱۴ / ۴۰

گزینه های مربوط به حاشیه بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟

۱۵ / ۴۰

در کدام نمای سند حاشیه و اشکال گرافیکی دیده نمی شود؟

۱۶ / ۴۰

کدام گزینه برای تغییر حروف نوشته شده به لاتین بزرگ است؟

۱۷ / ۴۰

با فشردن کدام کلید تابعی مکان نما از حالت متن خارج و سربرگها فعال و در کنار سربرگ ها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

۱۸ / ۴۰

برای حذف نمودار روی ......کلیک کرده، کلید Delete را می فشاریم.

۱۹ / ۴۰

برای تبدیل یک جدول به متن در Word ازکدام استفاده می شود؟

۲۰ / ۴۰

برای حذف محتویات یک سلول از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

۲۱ / ۴۰

برای بدست آوردن جمع محتویات دوسلول اکسل کدام فرمول صحیح است؟

۲۲ / ۴۰

برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

۲۳ / ۴۰

برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

۲۴ / ۴۰

برای تغییر زبان انگلیسی به فارسی و برعکس از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

۲۵ / ۴۰

کدام یک از انواع نرم افزار برای ویرایش متن مناسب است؟

۲۶ / ۴۰

تصاویر در کدام گروه از زبانه insert قرار دارند؟

۲۷ / ۴۰

کدامیک از موارد زیر از توانایی های برنامه های صفحه گسترده نمی باشد؟

۲۸ / ۴۰

۱۳۶ به طور پیش فرض در اکسل ۲۰۱۳ یک کارپوشه جدید چند کاربرگ وجود دارد؟

۲۹ / ۴۰

اگر بخواهیم برای کاراکتر انتخاب شده در پنجره Symbol یک کلید میانبر ایجاد کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۳۰ / ۴۰

به هر سطر از جدول داخل کاربرگ اکسل ....... می گویند.

۳۱ / ۴۰

در مهارت های هفتگانه ICDL کدام نرم افزار به عنوان صفحه گسترده تدریس می شود؟

۳۲ / ۴۰

کدام علامت در ابتدای یک خانه نشانه فرمول است.

۳۳ / ۴۰

به ارتباطات بین جداول در پایگاه داداه چه می گویند؟

۳۴ / ۴۰

نام پیش فرض فایل های اکسل چیست؟

۳۵ / ۴۰

جهت ایجاد لیست علامت گذاری کدام ابزار مناسب است؟

۳۶ / ۴۰

کدامیک از توابع زیر می تواند تعداد اعداد بزرگتراز ۳ را در چند سلول محاسبه کند ؟

۳۷ / ۴۰

بالاترین الویت در خواندن فرمول ها کدام است؟

۳۸ / ۴۰

فایل های Access با چه قالبی ذخیره می شوند؟

۳۹ / ۴۰

برای اجرای سریع فرمان undo کلیدهای ...... مورد استفاده قرار می گیرند

۴۰ / ۴۰

Chart type در نمودارها چه کاربردی دارد؟

امتیاز شما

۰%

امتیاز شما به آزمون

×