همین امروز می‌تونی کسب و کار خودت رو شروع کنی!

همین حالا ثبت‌نام کن!
ورود و ثبت نام

آزمون آنلاین ICDL1

آزمون به صورت چهار گزینه ای و بدون نمره منفی است و این آزمون براساس زمان است.

۰%
۵۹

ICDL1

آزمون چهار مهارت

۱ / ۴۰

برای تبدیل یک جدول به متن در Word ازکدام استفاده می شود؟

۲ / ۴۰

کدامیک از موارد زیر از توانایی های برنامه های صفحه گسترده نمی باشد؟

۳ / ۴۰

کدام یک از انواع نرم افزار برای ویرایش متن مناسب است؟

۴ / ۴۰

برای بدست آوردن ضرب محتویات دوسلول اکسل چه فرمولی باید نوشت؟

۵ / ۴۰

نام پیش فرض فایل های اکسل چیست؟

۶ / ۴۰

کدام نوع داده زیر برای متن های طولانی استفاده می شود؟

۷ / ۴۰

کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی است؟

۸ / ۴۰

برای درج یک کاراکتر ویژه از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

۹ / ۴۰

برای بدست آوردن جمع محتویات دوسلول اکسل کدام فرمول صحیح است؟

۱۰ / ۴۰

به مجموعه ای از یک یا چند رکورد.............می گویند.

۱۱ / ۴۰

هریک از خانه ها در صفحه کاری چه نام دارد؟

۱۲ / ۴۰

برای حذف محتویات یک سلول از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

۱۳ / ۴۰

برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند، از کدام گزینه استفاده می کنید؟

۱۴ / ۴۰

برای اجرای سریع فرمان redo کلیدهای ......... مورد استفاده قرار می گیرند.

۱۵ / ۴۰

برای تغییر رنگ قلم متن نوشته شده از ........ استفاده می شود

۱۶ / ۴۰

کلید میان بر وسط چین نمودن متن کدام است؟

۱۷ / ۴۰

بالاترین الویت در خواندن فرمول ها کدام است؟

۱۸ / ۴۰

با فشردن کدام کلید تابعی مکان نما از حالت متن خارج و سربرگها فعال و در کنار سربرگ ها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

۱۹ / ۴۰

۱۳۶ به طور پیش فرض در اکسل ۲۰۱۳ یک کارپوشه جدید چند کاربرگ وجود دارد؟

۲۰ / ۴۰

برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

۲۱ / ۴۰

برای حذف نمودار روی ......کلیک کرده، کلید Delete را می فشاریم.

۲۲ / ۴۰

کدام علامت در ابتدای یک خانه نشانه فرمول است.

۲۳ / ۴۰

برای فیلتر کردن اطلاعات موجود در لیست از کدام گزینه استفاده می شود؟

۲۴ / ۴۰

برای جایگرینی عبارتی در اسناد از .......... استفاده می شود؟

۲۵ / ۴۰

گزینه Decimal places در کادر محاوره ای Number چه کاربردی دارد؟

۲۶ / ۴۰

برای اضافه کردن توضیحات به یک سلول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

۲۷ / ۴۰

جهت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات در مورد یک موضوع از کدام نرم افزار استفاده می شود؟

۲۸ / ۴۰

کوچکترین جزء اطلاعاتی در پایگاه داده چه گفته می شود؟

۲۹ / ۴۰

کدامیک از توابع زیر می تواند تعداد اعداد بزرگتراز ۳ را در چند سلول محاسبه کند ؟

۳۰ / ۴۰

کدام مورد برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟

۳۱ / ۴۰

کدام گزینه برای تغییر حروف نوشته شده به لاتین بزرگ است؟

۳۲ / ۴۰

فایل های Access با چه قالبی ذخیره می شوند؟

۳۳ / ۴۰

در هنگام ذخیره سند کدام فرمت به عنوان پسوند پیشفرض فایل انتخاب می گردد؟

۳۴ / ۴۰

برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟

۳۵ / ۴۰

کدام نوع رابطه در بین جداول اشتباه است؟

۳۶ / ۴۰

به ارتباطات بین جداول در پایگاه داداه چه می گویند؟

۳۷ / ۴۰

در مهارت های هفتگانه ICDL کدام نرم افزار به عنوان صفحه گسترده تدریس می شود؟

۳۸ / ۴۰

حالت بزرگ نمایی چه تاثیری بر سند می گذارد؟

۳۹ / ۴۰

به هنگام تعریف داده های عددی کدام نوع جهت عددهای اعشاری مناسب است؟

۴۰ / ۴۰

برای حذف یک سطر در اکسل از چه گزینه ای استفاده می شود

امتیاز شما

۰%

امتیاز شما به آزمون

×