همین امروز می‌تونی کسب و کار خودت رو شروع کنی!

همین حالا ثبت‌نام کن!
ورود و ثبت نام

آزمون آنلاین ICDL1

آزمون به صورت چهار گزینه ای و بدون نمره منفی است و این آزمون براساس زمان است.

۰%
۹۶

ICDL1

آزمون چهار مهارت

۱ / ۴۰

کوچکترین جزء اطلاعاتی در پایگاه داده چه گفته می شود؟

۲ / ۴۰

برای درج یک کاراکتر ویژه از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

۳ / ۴۰

برای اضافه کردن توضیحات به یک سلول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

۴ / ۴۰

برای حذف نمودار روی ......کلیک کرده، کلید Delete را می فشاریم.

۵ / ۴۰

اگر بخواهیم برای کاراکتر انتخاب شده در پنجره Symbol یک کلید میانبر ایجاد کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۶ / ۴۰

در هنگام ذخیره سند کدام فرمت به عنوان پسوند پیشفرض فایل انتخاب می گردد؟

۷ / ۴۰

به هنگام تعریف داده های عددی کدام نوع جهت عددهای اعشاری مناسب است؟

۸ / ۴۰

کدام نوع داده زیر برای متن های طولانی استفاده می شود؟

۹ / ۴۰

برای جایگرینی عبارتی در اسناد از .......... استفاده می شود؟

۱۰ / ۴۰

کدام مورد برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟

۱۱ / ۴۰

برای اجرای سریع فرمان redo کلیدهای ......... مورد استفاده قرار می گیرند.

۱۲ / ۴۰

برای بدست آوردن جمع محتویات دوسلول اکسل کدام فرمول صحیح است؟

۱۳ / ۴۰

به ارتباطات بین جداول در پایگاه داداه چه می گویند؟

۱۴ / ۴۰

برای تقسیم یک خانه جدول به چند خانه از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۱۵ / ۴۰

با فشردن کدام کلید تابعی مکان نما از حالت متن خارج و سربرگها فعال و در کنار سربرگ ها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

۱۶ / ۴۰

بالاترین الویت در خواندن فرمول ها کدام است؟

۱۷ / ۴۰

برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

۱۸ / ۴۰

جهت ایجاد لیست علامت گذاری کدام ابزار مناسب است؟

۱۹ / ۴۰

علامت مساوی در شروع یک خانه نشانه چیست؟

۲۰ / ۴۰

کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی است؟

۲۱ / ۴۰

Chart type در نمودارها چه کاربردی دارد؟

۲۲ / ۴۰

کدامیک از توابع زیر می تواند تعداد اعداد بزرگتراز ۳ را در چند سلول محاسبه کند ؟

۲۳ / ۴۰

برای درج شماره صفحه به چه صورت باید عمل نمود؟

۲۴ / ۴۰

جهت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات در مورد یک موضوع از کدام نرم افزار استفاده می شود؟

۲۵ / ۴۰

برای شکستن خطوط یک پارگراف با حفظ تراز و عدم بهم خوردگی متن از کدام کلید استفاده می شود؟

۲۶ / ۴۰

کدام گزینه برای تغییر حروف نوشته شده به لاتین بزرگ است؟

۲۷ / ۴۰

برای تغییر زبان انگلیسی به فارسی و برعکس از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

۲۸ / ۴۰

برای تنظیم میزان فرورفتگی از کدام گزینه استفاده می شود؟

۲۹ / ۴۰

برای تغییر رنگ قلم متن نوشته شده از ........ استفاده می شود

۳۰ / ۴۰

برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

۳۱ / ۴۰

تصاویر در کدام گروه از زبانه insert قرار دارند؟

۳۲ / ۴۰

برای اجرای سریع فرمان undo کلیدهای ...... مورد استفاده قرار می گیرند

۳۳ / ۴۰

حالت بزرگ نمایی چه تاثیری بر سند می گذارد؟

۳۴ / ۴۰

برای ذخیره کردن یک الگو در اکسل کافی است در لیست save as type گزینه ... را انتخاب کنید

۳۵ / ۴۰

برای تبدیل یک جدول به متن در Word ازکدام استفاده می شود؟

۳۶ / ۴۰

به مجموعه ای از یک یا چند رکورد.............می گویند.

۳۷ / ۴۰

برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟

۳۸ / ۴۰

کدام یک از انواع نرم افزار برای ویرایش متن مناسب است؟

۳۹ / ۴۰

فرمان ...... کاربرگ فعال را حذف می کند؟

۴۰ / ۴۰

برای فیلتر کردن اطلاعات موجود در لیست از کدام گزینه استفاده می شود؟

امتیاز شما

۰%

امتیاز شما به آزمون

×