همین امروز می‌تونی کسب و کار خودت رو شروع کنی!

همین حالا ثبت‌نام کن!
ورود و ثبت نام

آزمون آنلاین ICDL1

آزمون به صورت چهار گزینه ای و بدون نمره منفی است و این آزمون براساس زمان است.

۰%
۲۳۸

ICDL1

آزمون چهار مهارت

۱ / ۴۰

برای حذف نمودار روی ......کلیک کرده، کلید Delete را می فشاریم.

۲ / ۴۰

جهت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات در مورد یک موضوع از کدام نرم افزار استفاده می شود؟

۳ / ۴۰

برای حذف محتویات یک سلول از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

۴ / ۴۰

کدام یک از انواع نرم افزار برای ویرایش متن مناسب است؟

۵ / ۴۰

برای تغییر زبان انگلیسی به فارسی و برعکس از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

۶ / ۴۰

برای اجرای سریع فرمان undo کلیدهای ...... مورد استفاده قرار می گیرند

۷ / ۴۰

به هر سطر از جدول داخل کاربرگ اکسل ....... می گویند.

۸ / ۴۰

بالاترین الویت در خواندن فرمول ها کدام است؟

۹ / ۴۰

برای حذف یک سطر در اکسل از چه گزینه ای استفاده می شود

۱۰ / ۴۰

کلید میان بر وسط چین نمودن متن کدام است؟

۱۱ / ۴۰

علامت مساوی در شروع یک خانه نشانه چیست؟

۱۲ / ۴۰

برای تقسیم یک خانه جدول به چند خانه از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۱۳ / ۴۰

هریک از خانه ها در صفحه کاری چه نام دارد؟

۱۴ / ۴۰

برای شکستن خطوط یک پارگراف با حفظ تراز و عدم بهم خوردگی متن از کدام کلید استفاده می شود؟

۱۵ / ۴۰

گزینه های مربوط به حاشیه بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟

۱۶ / ۴۰

کوچکترین جزء اطلاعاتی در پایگاه داده چه گفته می شود؟

۱۷ / ۴۰

فایل های Access با چه قالبی ذخیره می شوند؟

۱۸ / ۴۰

در مهارت های هفتگانه ICDL کدام نرم افزار به عنوان صفحه گسترده تدریس می شود؟

۱۹ / ۴۰

برای تبدیل یک جدول به متن در Word ازکدام استفاده می شود؟

۲۰ / ۴۰

برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی ----- استفاده کرد

۲۱ / ۴۰

برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند، از کدام گزینه استفاده می کنید؟

۲۲ / ۴۰

جهت ایجاد لیست علامت گذاری کدام ابزار مناسب است؟

۲۳ / ۴۰

برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟

۲۴ / ۴۰

Chart type در نمودارها چه کاربردی دارد؟

۲۵ / ۴۰

برای ایجاد تفاوت در سرصفحه و پاصفحهی صفحات زوج و فرد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۲۶ / ۴۰

حالت بزرگ نمایی چه تاثیری بر سند می گذارد؟

۲۷ / ۴۰

کدام گزینه برای تغییر حروف نوشته شده به لاتین بزرگ است؟

۲۸ / ۴۰

برای درج یک کاراکتر ویژه از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

۲۹ / ۴۰

در هنگام ذخیره سند کدام فرمت به عنوان پسوند پیشفرض فایل انتخاب می گردد؟

۳۰ / ۴۰

کدام مورد برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟

۳۱ / ۴۰

کدام نوع رابطه در بین جداول اشتباه است؟

۳۲ / ۴۰

برای تایپ نیم فاصله از کدام کلید ترکیبی در صفحه کلید استاندارد استفاده می شود؟

۳۳ / ۴۰

برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

۳۴ / ۴۰

برای اضافه کردن توضیحات به یک سلول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

۳۵ / ۴۰

به هنگام تعریف داده های عددی کدام نوع جهت عددهای اعشاری مناسب است؟

۳۶ / ۴۰

به مجموعه ای از یک یا چند رکورد.............می گویند.

۳۷ / ۴۰

برای تنظیم میزان فرورفتگی از کدام گزینه استفاده می شود؟

۳۸ / ۴۰

برای درج شماره صفحه به چه صورت باید عمل نمود؟

۳۹ / ۴۰

نام پیش فرض فایل های اکسل چیست؟

۴۰ / ۴۰

برای ذخیره کردن یک الگو در اکسل کافی است در لیست save as type گزینه ... را انتخاب کنید

امتیاز شما

۰%

امتیاز شما به آزمون

×