همین امروز می‌تونی کسب و کار خودت رو شروع کنی!

همین حالا ثبت‌نام کن!
ورود و ثبت نام

آزمون آنلاین ICDL2

آزمون به صورت چهار گزینه ای و بدون نمره منفی است و این آزمون براساس زمان است.

۰%
۲۸۱

ICDL2

آزمون سه مهارت

۱ / ۲۰

تعریف نرم افزار کدام گزینه زیر می باشد؟

۲ / ۲۰

کدام یک از بخش های cpu واحد مناسب عملیات ریاضی و منطقی نامیده می شود؟

۳ / ۲۰

برای تبدیل دستورات غیر قابل فهم به زبان قابل درک کامپیوتر کدام برنامه وظیفه این کار برعهده دارد؟

۴ / ۲۰

کدام یک از سری دستگاه های زیر به عنوان خروجی عمل می کند؟

۵ / ۲۰

آدرس های عددی مورد استفاده در شبکه را اصطلاحا چه می نامند؟

۶ / ۲۰

به دریافت فایل از اینترنت ..... و ارسال فایل به اینترنت را ....... می گویند.(راست به چپ)

۷ / ۲۰

IT به معنای چیست؟

۸ / ۲۰

در مهارت های هفتگانه ICDL کدام نرم افزار به عنوان صفحه گسترده تدریس می شود؟

۹ / ۲۰

کدامیک از سیستم عامل های زیر تک کاربره می باشد؟

۱۰ / ۲۰

کیفیت چاپ کدام یک از چاپگرهای زیر بهتر است ؟

۱۱ / ۲۰

اینترنت جز کدام شبکه محسوب می شود؟

۱۲ / ۲۰

مهم ترین نرم افزار سیستمی کامپیوتر چه نام دارد؟

۱۳ / ۲۰

محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق از بین می رود؟

۱۴ / ۲۰

به مجموعه از عناصر قابل لمس و فیزیکی و مدارهای الکترونیکی ....... گویند.

۱۵ / ۲۰

کدام مدل مانیتور با پرتاب اشعه به صفحه کار می کنند؟

۱۶ / ۲۰

هر کیلو بایت شامل ........ بایت می شود.

۱۷ / ۲۰

کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

۱۸ / ۲۰

به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی چه می گویند؟

۱۹ / ۲۰

دستگاهی که سیگنالهای دیجیتال را به آنالوگ و برعکس تبدیل می کند؟

۲۰ / ۲۰

CPU به واحد ......... اطلاق می شود.

امتیاز شما

۰%

امتیاز شما به آزمون

×