همین امروز می‌تونی کسب و کار خودت رو شروع کنی!

همین حالا ثبت‌نام کن!
ورود و ثبت نام

آزمون آنلاین IT

آزمون به صورت چهار گزینه ای و بدون نمره منفی است و این آزمون براساس زمان است.

۰%
۱۲۳

IT

مقدماتی

۱ / ۱۴

CPU به واحد ......... اطلاق می شود.

۲ / ۱۴

هر کیلو بایت شامل ........ بایت می شود.

۳ / ۱۴

کدام مدل مانیتور با پرتاب اشعه به صفحه کار می کنند؟

۴ / ۱۴

کیفیت چاپ کدام یک از چاپگرهای زیر بهتر است ؟

۵ / ۱۴

محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق از بین می رود؟

۶ / ۱۴

به مجموعه از عناصر قابل لمس و فیزیکی و مدارهای الکترونیکی ....... گویند.

۷ / ۱۴

تعریف نرم افزار کدام گزینه زیر می باشد؟

۸ / ۱۴

کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

۹ / ۱۴

برای تبدیل دستورات غیر قابل فهم به زبان قابل درک کامپیوتر کدام برنامه وظیفه این کار برعهده دارد؟

۱۰ / ۱۴

کدام یک از بخش های cpu واحد مناسب عملیات ریاضی و منطقی نامیده می شود؟

۱۱ / ۱۴

کدامیک از سیستم عامل های زیر تک کاربره می باشد؟

۱۲ / ۱۴

مهم ترین نرم افزار سیستمی کامپیوتر چه نام دارد؟

۱۳ / ۱۴

IT به معنای چیست؟

۱۴ / ۱۴

کدام یک از سری دستگاه های زیر به عنوان خروجی عمل می کند؟

امتیاز شما

۰%

امتیاز شما به آزمون

×