همین امروز می‌تونی کسب و کار خودت رو شروع کنی!

همین حالا ثبت‌نام کن!
ورود و ثبت نام

آزمون آنلاین Word

آزمون به صورت چهار گزینه ای و بدون نمره منفی است و این آزمون براساس زمان است.

۰%
۱۹۵

Word

آزمون واژه پرداز

۱ / ۳۰

برای تقسیم یک خانه جدول به چند خانه از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۲ / ۳۰

برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟

۳ / ۳۰

در هنگام ذخیره سند کدام فرمت به عنوان پسوند پیشفرض فایل انتخاب می گردد؟

۴ / ۳۰

برای ایجاد تفاوت در سرصفحه و پاصفحهی صفحات زوج و فرد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۵ / ۳۰

جهت ایجاد لیست علامت گذاری کدام ابزار مناسب است؟

۶ / ۳۰

برای درج شماره صفحه به چه صورت باید عمل نمود؟

۷ / ۳۰

اگر بخواهیم برای کاراکتر انتخاب شده در پنجره Symbol یک کلید میانبر ایجاد کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۸ / ۳۰

تصاویر در کدام گروه از زبانه insert قرار دارند؟

۹ / ۳۰

برای تغییر رنگ قلم متن نوشته شده از ........ استفاده می شود

۱۰ / ۳۰

کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی است؟

۱۱ / ۳۰

با فشردن کدام کلید تابعی مکان نما از حالت متن خارج و سربرگها فعال و در کنار سربرگ ها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

۱۲ / ۳۰

کدام یک از انواع نرم افزار برای ویرایش متن مناسب است؟

۱۳ / ۳۰

در کدام نمای سند حاشیه و اشکال گرافیکی دیده نمی شود؟

۱۴ / ۳۰

برای تغییر زبان انگلیسی به فارسی و برعکس از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

۱۵ / ۳۰

کلید میان بر وسط چین نمودن متن کدام است؟

۱۶ / ۳۰

برای شکستن خطوط یک پارگراف با حفظ تراز و عدم بهم خوردگی متن از کدام کلید استفاده می شود؟

۱۷ / ۳۰

برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

۱۸ / ۳۰

گزینه های مربوط به حاشیه بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟

۱۹ / ۳۰

برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند، از کدام گزینه استفاده می کنید؟

۲۰ / ۳۰

برای جایگرینی عبارتی در اسناد از .......... استفاده می شود؟

۲۱ / ۳۰

کدام گزینه برای تغییر حروف نوشته شده به لاتین بزرگ است؟

۲۲ / ۳۰

برای تایپ نیم فاصله از کدام کلید ترکیبی در صفحه کلید استاندارد استفاده می شود؟

۲۳ / ۳۰

برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی ----- استفاده کرد

۲۴ / ۳۰

در مهارت های هفتگانه ICDL کدام نرم افزار به عنوان صفحه گسترده تدریس می شود؟

۲۵ / ۳۰

برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

۲۶ / ۳۰

کدام مورد برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟

۲۷ / ۳۰

برای تنظیم میزان فرورفتگی از کدام گزینه استفاده می شود؟

۲۸ / ۳۰

برای تبدیل یک جدول به متن در Word ازکدام استفاده می شود؟

۲۹ / ۳۰

برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟

۳۰ / ۳۰

حالت بزرگ نمایی چه تاثیری بر سند می گذارد؟

امتیاز شما

۰%

امتیاز شما به آزمون

×