آزمون مقدماتی

رایگان
آزمون مقدماتی
زمان: 00:40:00
40 سوال
4 شرکت کننده
رایگان

آزمون مقدماتی کامپیوتر یا IT شامل مباحث مقدماتی کامپیوتر میباشد.


×