33% -
آموزش Word

آموزش Word

1,533
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,150,000 تومان است.

آموزش Excel

1,378
1,600,000 تومان
33% -
آموزش Powerpoint

آموزش Powerpoint

1,315
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است.
50% -
آموزش Access

آموزش Access

1,158
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است.

آموزش WordPress

174
5,000,000 تومان

آموزش seo

67
1,800,000 تومان

آموزش HTML

67
2,400,000 تومان

آموزش CSS

73
3,600,000 تومان

آموزش JavaScript

67
3,600,000 تومان

آموزش MySQL

68
2,400,000 تومان

آموزش کنترل پروژه

87
2,000,000 تومان
25% -
آموزش تایپ تند

آموزش تایپ تند

93
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

خدمات آموزشی

43
2,000,000 تومان

آموزش حسابداری

195
3,900,000 تومان
13% -
آموزش Photoshop

آموزش Photoshop

385
قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.
13% -
آموزش illustrator

آموزش illustrator

178
قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.
13% -
آموزش CorelDraw

آموزش CorelDraw

306
قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.
16% -
آموزش InDesign

آموزش InDesign

96
قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.