همین امروز می‌تونی کسب و کار خودت رو شروع کنی!

همین حالا ثبت‌نام کن!
ورود و ثبت نام

آزمون آنلاین کاربر ICDL

آزمون به صورت چهار گزینه ای و بدون نمره منفی است و این آزمون براساس زمان است.

۰%
۴۱۹۶

آزمون کاربر ICDL

آزمون هفت مهارت

۱ / ۴۰

تعریف نرم افزار کدام گزینه زیر می باشد؟

۲ / ۴۰

کلید میان بر وسط چین نمودن متن کدام است؟

۳ / ۴۰

منویی که با کلیک راست روی آیکن نمایش می یابد، چه نام دارد؟

۴ / ۴۰

کدام مورد برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟

۵ / ۴۰

به مجموعه از عناصر قابل لمس و فیزیکی و مدارهای الکترونیکی ....... گویند.

۶ / ۴۰

کدام یک از انواع نرم افزار برای ویرایش متن مناسب است؟

۷ / ۴۰

کدام مدل مانیتور با پرتاب اشعه به صفحه کار می کنند؟

۸ / ۴۰

برای تنظیم میزان فرورفتگی از کدام گزینه استفاده می شود؟

۹ / ۴۰

کدام گروه از نرم افزارهای رایگان نیست؟

۱۰ / ۴۰

برای مشاهده مشخصات پوشه ها باید از چه روشی استفاده کرد؟

۱۱ / ۴۰

تجارت الکترونیک به چه مفهومی است ؟

۱۲ / ۴۰

در مهارت های هفتگانه ICDL کدام نرم افزار به عنوان صفحه گسترده تدریس می شود؟

۱۳ / ۴۰

به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی چه می گویند؟

۱۴ / ۴۰

کیفیت چاپ کدام یک از چاپگرهای زیر بهتر است ؟

۱۵ / ۴۰

برای بازیابی پوشه و یا فایل حذف شده باید از کدام فرمان استفاده کرد؟

۱۶ / ۴۰

کدامیک از سیستم عامل های زیر تک کاربره می باشد؟

۱۷ / ۴۰

برای انتخاب گروهی آیکن های پراکنده باید از کدام یک از کلید های زیر به همراه کلیک کردن استفاده کرد؟

۱۸ / ۴۰

توپولوژی چیست ؟

۱۹ / ۴۰

بهترین راه برای جلوگیری از سرایت ویروس به سیستم کامپیوتری چیست ؟

۲۰ / ۴۰

به کامپیوتری که در یک شبکه به کامپیوترهای دیگر سرویس دهد چه می گویند؟

۲۱ / ۴۰

کدام گزینه در مورد آرگونومی بکار می رود؟

۲۲ / ۴۰

برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند، از کدام گزینه استفاده می کنید؟

۲۳ / ۴۰

برای ایجاد تفاوت در سرصفحه و پاصفحهی صفحات زوج و فرد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۲۴ / ۴۰

IT به معنای چیست؟

۲۵ / ۴۰

برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟

۲۶ / ۴۰

مفهوم - E-Mail چیست؟

۲۷ / ۴۰

برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

۲۸ / ۴۰

شبکه ها از نظر توزیع جغرافیایی به چند دسته تقسیم می شو ند؟

۲۹ / ۴۰

کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

۳۰ / ۴۰

برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

۳۱ / ۴۰

برای تقسیم یک خانه جدول به چند خانه از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۳۲ / ۴۰

اگر در کنار نام آیکن پوشه در ساختار درختی علامت (+) نمایش یابد، نشانه چیست ؟

۳۳ / ۴۰

کدام یک از سری دستگاه های زیر به عنوان خروجی عمل می کند؟

۳۴ / ۴۰

کدام یک از بخش های cpu واحد مناسب عملیات ریاضی و منطقی نامیده می شود؟

۳۵ / ۴۰

کدام یک از تجهیزات زیر جهت پیشگیری از قطع ارتباط در زمان قطع برق در اتاق سرور و سالن آزمون ضروری است؟

۳۶ / ۴۰

برای تایپ نیم فاصله از کدام کلید ترکیبی در صفحه کلید استاندارد استفاده می شود؟

۳۷ / ۴۰

کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی است؟

۳۸ / ۴۰

برای درج شماره صفحه به چه صورت باید عمل نمود؟

۳۹ / ۴۰

محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق از بین می رود؟

۴۰ / ۴۰

آدرس منحصر بفرد هر منبع در اینترنت چه نامیده می شود؟

امتیاز شما

۰%

امتیاز شما به آزمون

×