همین امروز می‌تونی کسب و کار خودت رو شروع کنی!

همین حالا ثبت‌نام کن!
ورود و ثبت نام

آزمون آنلاین کاربر ICDL

آزمون به صورت چهار گزینه ای و بدون نمره منفی است و این آزمون براساس زمان است.

۰%
۳۲۵۴

آزمون کاربر ICDL

آزمون هفت مهارت

۱ / ۴۰

حالت بزرگ نمایی چه تاثیری بر سند می گذارد؟

۲ / ۴۰

در مهارت های هفتگانه ICDL کدام نرم افزار به عنوان صفحه گسترده تدریس می شود؟

۳ / ۴۰

آدرس های عددی مورد استفاده در شبکه را اصطلاحا چه می نامند؟

۴ / ۴۰

تعریف نرم افزار کدام گزینه زیر می باشد؟

۵ / ۴۰

هر کیلو بایت شامل ........ بایت می شود.

۶ / ۴۰

کدام یک از بخش های cpu واحد مناسب عملیات ریاضی و منطقی نامیده می شود؟

۷ / ۴۰

محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق از بین می رود؟

۸ / ۴۰

کدام مدل مانیتور با پرتاب اشعه به صفحه کار می کنند؟

۹ / ۴۰

اینترنت جز کدام شبکه محسوب می شود؟

۱۰ / ۴۰

نوار باریکی که در پائین صفحه دسک تاپ نمایان می شود ، چه نام دارد ؟

۱۱ / ۴۰

ظاهر شدن علامت فلش در کنار یک آیکن نشانه چیست؟

۱۲ / ۴۰

کدام گزینه در مورد دولت الکترونیکی بکار می رود؟

۱۳ / ۴۰

برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

۱۴ / ۴۰

کدام یک از انواع نرم افزار برای ویرایش متن مناسب است؟

۱۵ / ۴۰

توپولوژی چیست ؟

۱۶ / ۴۰

منویی که با کلیک راست روی آیکن نمایش می یابد، چه نام دارد؟

۱۷ / ۴۰

کدام گروه از نرم افزارهای رایگان نیست؟

۱۸ / ۴۰

برای بازیابی پوشه و یا فایل حذف شده باید از کدام فرمان استفاده کرد؟

۱۹ / ۴۰

اگر در کنار نام آیکن پوشه در ساختار درختی علامت (+) نمایش یابد، نشانه چیست ؟

۲۰ / ۴۰

برای تنظیم میزان فرورفتگی از کدام گزینه استفاده می شود؟

۲۱ / ۴۰

کدام مورد برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟

۲۲ / ۴۰

برای تایپ نیم فاصله از کدام کلید ترکیبی در صفحه کلید استاندارد استفاده می شود؟

۲۳ / ۴۰

به نرم افزاری که مصرف کننده برای مدت مشخصی به طور آزمایشی و رایگان ازآن استفاده می کند ولی بعد
از مدتی غیرقابل استفاده می شود؟

۲۴ / ۴۰

شبکه ها از نظر توزیع جغرافیایی به چند دسته تقسیم می شو ند؟

۲۵ / ۴۰

بهترین راه برای جلوگیری از سرایت ویروس به سیستم کامپیوتری چیست ؟

۲۶ / ۴۰

IT به معنای چیست؟

۲۷ / ۴۰

برای انتخاب گروهی آیکن های پراکنده باید از کدام یک از کلید های زیر به همراه کلیک کردن استفاده کرد؟

۲۸ / ۴۰

تجارت الکترونیک به چه مفهومی است ؟

۲۹ / ۴۰

برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

۳۰ / ۴۰

کدام یک از سری دستگاه های زیر به عنوان خروجی عمل می کند؟

۳۱ / ۴۰

مفهوم - E-Mail چیست؟

۳۲ / ۴۰

مهم ترین نرم افزار سیستمی کامپیوتر چه نام دارد؟

۳۳ / ۴۰

برای مشاهده مشخصات پوشه ها باید از چه روشی استفاده کرد؟

۳۴ / ۴۰

به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی چه می گویند؟

۳۵ / ۴۰

برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟

۳۶ / ۴۰

برای ایجاد تفاوت در سرصفحه و پاصفحهی صفحات زوج و فرد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۳۷ / ۴۰

برای جایگرینی عبارتی در اسناد از .......... استفاده می شود؟

۳۸ / ۴۰

به دریافت فایل از اینترنت ..... و ارسال فایل به اینترنت را ....... می گویند.(راست به چپ)

۳۹ / ۴۰

کدام گزینه در مورد آرگونومی بکار می رود؟

۴۰ / ۴۰

گزینه های مربوط به حاشیه بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟

امتیاز شما

۰%

امتیاز شما به آزمون

×