آزمون ICDL درجه 1

رایگان
آزمون ICDL درجه 1
زمان: 00:40:00
40 سوال
4 شرکت کننده
رایگان

آزمون ICDL درجه 1 شامل 4 مهارت زیر است :

  • Word
  • Excel
  • Access
  • Power Point

×