آزمون ICDL

رایگان
آزمون ICDL
زمان: 00:40:00
40 سوال
16 شرکت کننده
رایگان

آزمون ICDL  یا همان هفت مهارت شامل موارد زیر است :

 

  • مقدماتی IT
  • ویندوز
  • اینترنت OUTLOOK
  • WORD
  • EXCEL
  • ACCESS
  • POWERPOINT

×