کاربرد تابع Rand دربرنامه Word

کاربرد تابع Rand که یک تابع مفید در برنامه Word که معمولاً در دوره های آموزشی از آن زیاد استفاده می کنیم.

این تابع، متنی تصادفی در اندازه ای که شما مشخص کرده اید تولید می کند. برای استفاده از آن کافیست در ابتدای یک سطر جدید که جهت آن از چپ به راست است بنویسید :

()Rand=

و بعد کلید Enter را فشار دهید ! به همین راحتی !

یک نمونه حرفه ای تر ، در یک سطر جدید بنویسید :

(۷,۳)Rand=

و با فشار دادن Enter مشاهده خواهید کرد که ۷ پاراگراف ۳ جمله ای باتصادفی ایجاد خواهد شد !