کاربرد تابع Rand در Word

کاربرد تابع Rand که یک تابع مفید در برنامه Word که معمولاً در دوره های آموزشی از آن زیاد استفاده می کنیم.

آموزشگاه کامپیوتر نیکوپردازش - کاربرد تابع Rand در Word

این تابع متنی تصادفی در اندازه ای که شما مشخص کرده اید تولید می کند. برای استفاده از آن کافیست در ابتدای یک سطر جدید که جهت آن از چپ به راست است بنویسید :

()Rand=

و بعد کلید Enter را فشار دهید ! به همین راحتی !

یک نمونه حرفه ای تر ، در یک سط جدید بنویسید :

(۷,۳)Rand=

و با فشار دادن Enter مشاهده خواهید کرد که ۷ پاراگراف ۳ جمله ای باتصادفی ایجاد خواهد شد !