33% -
آموزش Word

آموزش Word

1,533
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,150,000 تومان است.

آموزش Excel

1,378
1,600,000 تومان
33% -
آموزش Powerpoint

آموزش Powerpoint

1,315
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است.
50% -
آموزش Access

آموزش Access

1,158
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است.

آموزش ICDL

607
4,500,000 تومان